JUDr. Marta Barková

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 254 hearings and 265 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 1,595 hearings and 1,388 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

 • Generálny štátny radca JUDr. Martina Barková, Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1313 days in the period and was assigned on average 77 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 10 from 40 possible points and ranked on 628 – 629. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 4 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.7% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 153
 • Number of Affirmed Decisions – 99

An appeal against the judge's judgements is filed in 10% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 743.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 560 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 342 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 61.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 91.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 928 days in the period and was assigned on average 49 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17.5 from 40 possible points and ranked on 542 – 556. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.7% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 102
 • Number of Affirmed Decisions – 68

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.6% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 657 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 461 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 281 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 61% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 123.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 558 days and on average was assigned 63 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 57
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 733 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 241 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 167 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 63,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 670 – 675. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár – 7
 • 2013 – Podpredsedníčka súdu do 31.10.2013. Od 1.6.2013 2013 do 25.9.2013 poverená vedením súdu.
 • 2012 – Seminár – 22
 • 2012 – Podpredsedníčka súdu
 • 2011 – seminár – 10; 2012 – Seminár – 22; 2013 – Seminár – 7
 • 2011 – seminár – 10
 • 2011 – Od 13.6.2011 do 1.10.2011 – riadenie súdu.; 2012 – Podpredsedníčka súdu; 2013 – Podpredsedníčka súdu do 31.10.2013. Od 1.6.2013 2013 do 25.9.2013 poverená vedením súdu.
 • 2011 – Od 13.6.2011 do 1.10.2011 – riadenie súdu.

Published judgements

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:100350703/2019 zo dňa… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – E. Y.
  Opponent – W. M.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KA-405/2017-002 zo dňa… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – D. O.
  Opponent – D. O.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – D. A.
  Opponent – D. S.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:43359/2019/42-II zo dňa… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – I. O.
  Opponent – Q. P.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 1160571/2015 zo 14.07.2015 Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – G. C.
  Opponent – N. U.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OCDPK2-2016/064896/VME… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – K. O.
  Opponent – W. J.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 1100301/1/15513/2013/5003 z… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – H. K.
  Opponent – J. V.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:475891/2019 zo dňa… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – M. J.
  Opponent – H. G.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:522975/2019 zo dňa… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – T. E.
  Opponent – T. G.
More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-HCP-BB2-48-001/2014-SK… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – D. V.
  Opponent – L. Q.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KM-OLVS-71/2016/OPK zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – G. J.
  Opponent – M. A.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – F. R.
  Opponent – H. F.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:HV/10658/2015 zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – X. A.
  Opponent – U. Q.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:102019602/2017 zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – J. G.
  Opponent – M. F.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 971/2015 zo dňa 15.4.2015 Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – S. Y.
  Opponent – L. K.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:07501/2013/SŽDD/z.02289 zo… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – I. C.
  Opponent – P. A.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KM-OLVS-24/2017/OPK zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – B. E.
  Opponent – L. Q.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 2015/KH/R/2/010 zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – Z. J.
  Opponent – V. M.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:19562/2019-M_OMPČ zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judges – JUDr. Marta Barková and JUDr. Renáta Janáková
  Proposer – C. V.
  Opponent – X. K.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.