JUDr. Marta Barková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 222 pojednávaní a 216 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 595 pojednávaní a 1 387 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Generálny štátny radca JUDr. Martina Barková, Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1313 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 10 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 628 – 629. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 4 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 153
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 99

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 743,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 560 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 342 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 61,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 928 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 102
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 68

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 657 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 461 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 281 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 61% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 123,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 558 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 733 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 241 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 167 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 63,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 670 – 675. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 7
 • 2013 – Podpredsedníčka súdu do 31.10.2013. Od 1.6.2013 2013 do 25.9.2013 poverená vedením súdu.
 • 2012 – Seminár – 22
 • 2012 – Podpredsedníčka súdu
 • 2011 – seminár – 10; 2012 – Seminár – 22; 2013 – Seminár – 7
 • 2011 – seminár – 10
 • 2011 – Od 13.6.2011 do 1.10.2011 – riadenie súdu.; 2012 – Podpredsedníčka súdu; 2013 – Podpredsedníčka súdu do 31.10.2013. Od 1.6.2013 2013 do 25.9.2013 poverená vedením súdu.
 • 2011 – Od 13.6.2011 do 1.10.2011 – riadenie súdu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:102536107/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – G. J.
  Odporca – M. P.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:3052/2016 zo dňa 6.10.2016 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – A. E.
  Odporca – P. A.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KA-405/2017-002 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – X. P.
  Odporca – F. C.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:06913/2016/B624-SV/17881/Ka… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – S. A.
  Odporca – A. T.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:102237686/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – C. G.
  Odporca – P. E.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:101588488/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – L. B.
  Odporca – V. S.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:144696/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – D. M.
  Odporca – B. E.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:101400515/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – O. P.
  Odporca – J. V.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:102135785/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – X. L.
  Odporca – Z. Y.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:SPOU-PO6-2018/004984-4 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Marta Barková a JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – K. P.
  Odporca – H. Z.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.