JUDr. Petr Kaňa

 1. Active judge at the court Krajský súd Nitra, we register 95 hearings and 51 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Komárno, we register 490 hearings and 433 judgements.
  Note: s účinnosťou od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 je dočasne pridelený na KS v Nitre.
 1. The judge has been nominated to function for about 9 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 662 days and on average was assigned 79 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 29
 • Number of confirmed judgements – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 197 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 100 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 63 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 61,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 106,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Odvolanie OP Hearing was held on

 2. Odvolanie obžalovaného Hearing was held on

 3. Odvolanie obžalovaných Hearing was held on

 4. Odvolanie obžalovaného Hearing was held on

 5. Odvolanie OP Hearing was held on

 6. Odvolanie obžalovaného Hearing was held on

 7. Odvolanie OP Hearing was held on

 8. Sťažnosť KP Hearing was held on

 9. Sťažnosť ods. Hearing was held on

 10. Odvolanie obžalovaného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.