JUDr. Pavol Karas

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice II, we register 354 hearings and 402 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2012 and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 7 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 541 days and on average was assigned 97 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 56
 • Number of confirmed judgements – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1110 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 371 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – opatrenie predsedu súdu č. 6/2013 a č. 11/2013 – 1SprR/1/2013
 • 2013 – opatrenie predsedu súdu č. 6/2013 a č. 11/2013 – 1SprR/1/2013

Published judgements

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Zmluvy Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Zmenené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Zaplatenie časti nájomného a úhrad za plnenie Hearing was held on

 2. Pojednávanie, O zaplatenie diferenčnej renty Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Náhrada škody Hearing was held on

 4. Pojednávanie, 95 384,68 € (2. 873. 559Sk) s prísl. + PO Hearing was held on

 5. Pojednávanie, 1 427,30 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, 55,55 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, 331,94 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, 333,60 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, 127,80 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.