JUDr. Anna Kašajová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 296 pojednávaní a 678 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 993 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 11 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 31

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 597 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 520 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 297 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 57,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 623 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 84,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 19
 • Počet potvrdených odvolaní – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1404 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 250 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 149 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 22,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 1 deň
 • 2012 – Semináre – 13 dní; 2013 – Seminár – 1 deň
 • 2012 – Semináre – 13 dní
 • 2011 – § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody 127.941,83 €… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody a náhradu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu práva pred… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR na zapl. 2 836,75 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.040,84 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1190,40 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 483,91 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 6240 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 270.000,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, na zaplatenie odškodnenia -… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 336 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 270.000,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania 1D/86/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dodatku… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o povinnosti uverejniť… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypočutie účastníčky Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.