Mgr. Patrície Kepeňová

  1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.
  2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 426 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

  • 2013 – 21.–22.03.2013 Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných, 06.–07.05.2013 Pracovné stretnutie "Aktuálne problémy v aplikačnej praxi insolvenčného práva", 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku
  • 2012 – 20.–21.03.2012 Pracovné stretnutie konkurzných sudcov, 23.–24.04.2012 Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku; 2013 – 21.–22.03.2013 Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných, 06.–07.05.2013 Pracovné stretnutie "Aktuálne problémy v aplikačnej praxi insolvenčného práva", 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku
  • 2012 – 20.–21.03.2012 Pracovné stretnutie konkurzných sudcov, 23.–24.04.2012 Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku

Vynesené rozhodnutia

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne vynesené súdne rozhodnutia.

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne minulé súdne pojednávania.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.