JUDr. Ivan Bartek

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 2,480 hearings and 2,000 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 17 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1475 days in the period and was assigned on average 63 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 207
 • Number of Affirmed Decisions – 145

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.5% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 3.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 316.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 233 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 111 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 47.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 152.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1084 days in the period and was assigned on average 58 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.4% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 135
 • Number of Affirmed Decisions – 91

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.4% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 227 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 365 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 92 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 25.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 102.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 644 days and on average was assigned 68 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 79
 • Number of confirmed judgements – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 320 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 81 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4.3.–5.3.2013–Prehľad akt. judikatúry
 • 2012 – 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde
 • 2011 – Premlčanie a preklúzia – 1 deň; 2012 – 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde ; 2013 – 4.3.–5.3.2013–Prehľad akt. judikatúry
 • 2011 – Premlčanie a preklúzia – 1 deň

Published judgements

 1. Rozsudok – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15 750,- € Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť výpovede, náhrada… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 922,15 € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 40799,99 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2049 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť skončenia prac.… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 Eur s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 10,- € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu a… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vydanie hnuteľných… Hearing was held on

 8. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2365.32 EUR s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 1.1 Žalobca – spoločnosť… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.