JUDr. Ivan Bartek

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 2 200 pojednávaní a 1 802 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1475 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 207
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 145

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 316,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 233 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 111 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 47,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 152,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1084 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 58 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 238 – 261. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 135
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 91

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 227 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 365 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 92 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 25,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 644 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených odvolaní – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 320 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 81 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.3.–5.3.2013–Prehľad akt. judikatúry
 • 2012 – 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde
 • 2011 – Premlčanie a preklúzia – 1 deň; 2012 – 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde ; 2013 – 4.3.–5.3.2013–Prehľad akt. judikatúry
 • 2011 – Premlčanie a preklúzia – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6394,68 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia prac.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada mzdy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 6.751,32… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2917,73 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1140,36 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11 919,29 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1723,16 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Výživné na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10, - € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 660,17 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 324,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 105,36 € s prisl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 42,79 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 131,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 169,9 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.