JUDr. Emil Klemanič

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Špecializovaný trestný súd, evidujeme 1 462 pojednávaní a 77 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1,2bc,3a; §… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1,2bc,3a; §… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1,2bc,3a; §… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1,2bc,3a; §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1,2bc,3a; §… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1,2 písm.a),4… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1,2 písm.a),4… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1,2 písm.a),4… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277a/1,2bc,3a; §… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1,2 písm.a),4… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 250/1,5 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296;… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 261/1, 2 písm. a) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 9/2 k § 219/1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 270/2,4 písm.b)… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 329 ods. 1, ods. 2, §… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 296; 144/1, 2e, 3b;… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.