JUDr. Eva Kmeťová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 56 pojednávaní a 1 264 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.741,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie odporovateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, prejednanie námietok proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, prejednanie námietok proti ZPR Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zapl. 34 567,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Vylúčenie vecí zo súpisu konk. podstaty Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Určenie poradia prihlásenej pohľadávky v sume… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zapl. 34 567,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.