JUDr. Eva Kmeťová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 53 pojednávaní a 1 185 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prejednanie námietok proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, prejednanie námietok proti ZPR Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zapl. 34 567,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Vylúčenie vecí zo súpisu konk. podstaty Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Určenie poradia prihlásenej pohľadávky v sume… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zapl. 34 567,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Určenie výšky a poradia pohľadávky 46K 78/98 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zapl. 34 567,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zapl. 34 567,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.