JUDr. Judita Knociková

 1. Active judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 3,249 hearings and 1,966 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1485 days in the period and was assigned on average 13 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 13.5 from 40 possible points and ranked on 594 – 602. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 7.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 406
 • Number of Affirmed Decisions – 264

An appeal against the judge's judgements is filed in 19.2% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 6.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 759.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 281 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 243 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 86.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 177.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1075 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 13.5 from 40 possible points and ranked on 663 – 667. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 9 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 299
 • Number of Affirmed Decisions – 175

An appeal against the judge's judgements is filed in 17.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 7.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 868 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 597 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 465 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 77.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 123.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 648 days and on average was assigned 178 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 68
 • Number of confirmed judgements – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 432 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 457 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 501 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 69,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 128,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 24.–25.1.2013 Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov), 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 21.–22.02.2013 Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR, 11.04.2013 Určovacie žaloby, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 13.–14.06.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, 20.–21.06.2013 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 29.–30.11.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne; 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 29.–30.11.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ; 2013 – 24.–25.1.2013 Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov), 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 21.–22.02.2013 Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR, 11.04.2013 Určovacie žaloby, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 13.–14.06.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, 20.–21.06.2013 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2011 – 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Judita Knociková
  Proposer – Y. B.
  Opponent – E. X.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 7.002,68 € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 8.332,82 € s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena +… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 8.971,99 € s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.660,- € s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie výživného pre… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 6.397,35 € s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 4.646,27 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 824,04 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 67.390,56 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 4.300,-€ s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie výživného pre… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2.090,91 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.