JUDr. Judita Knociková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 2 862 pojednávaní a 1 716 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1485 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 594 – 602. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 7.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 406
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 264

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 19,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 759,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 281 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 243 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 86,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 177,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1075 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 663 – 667. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 299
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 175

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 17,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 868 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 597 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 465 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 77,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 123,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 648 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 178 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 68
 • Počet potvrdených odvolaní – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 432 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 457 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 501 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 69,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 128,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 24.–25.1.2013 Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov), 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 21.–22.02.2013 Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR, 11.04.2013 Určovacie žaloby, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 13.–14.06.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, 20.–21.06.2013 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 29.–30.11.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne; 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 29.–30.11.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ; 2013 – 24.–25.1.2013 Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov), 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 21.–22.02.2013 Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR, 11.04.2013 Určovacie žaloby, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 13.–14.06.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, 20.–21.06.2013 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2011 – 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie drobných stavieb… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena v… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 605,16 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 697,52 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 40,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 589,35 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 176,93 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 360,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 64,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti, náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 380,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 139,99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 258,71 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 5.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.