JUDr. Marek Kohút

 1. Active judge at the court Krajský súd Prešov, we register 979 hearings and 890 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Poprad, we register 651 hearings and 771 judgements.
  Note: od 1. októbra 2014 do 31. marca 2016 je dočasne pridelený na KS v Prešove.
 1. The judge has been nominated to function for more than 17 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 220 days and on average was assigned 106 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 40
 • Number of confirmed judgements – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – Jednodňový seminár – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, KS v Košiciach, máj 2011 Jednodňový seminár – Vyporiadanie BSM a podielového spoluvlastníctva, ochrana spotrebiteľa, KS v Prešove, november 2011,
 • 2011 – Jednodňový seminár – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, KS v Košiciach, máj 2011 Jednodňový seminár – Vyporiadanie BSM a podielového spoluvlastníctva, ochrana spotrebiteľa, KS v Prešove, november 2011,

Published judgements

 1. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Zmenené
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 17133 Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody a nemajetkovú… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 139,52 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5696,25 Eur s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie právneho dôvodu… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 15.570,95 eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 400,00 Eur s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6 993,06 eurar s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neprijateľnosti… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1793,11 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.