JUDr. Marek Kohút

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 592 pojednávaní a 543 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 651 pojednávaní a 750 rozhodnutí.
  Poznámka: od 1. októbra 2014 do 31. marca 2016 je dočasne pridelený na KS v Prešove.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 220 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 106 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 40
 • Počet potvrdených odvolaní – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Jednodňový seminár – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, KS v Košiciach, máj 2011 Jednodňový seminár – Vyporiadanie BSM a podielového spoluvlastníctva, ochrana spotrebiteľa, KS v Prešove, november 2011,
 • 2011 – Jednodňový seminár – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, KS v Košiciach, máj 2011 Jednodňový seminár – Vyporiadanie BSM a podielového spoluvlastníctva, ochrana spotrebiteľa, KS v Prešove, november 2011,

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.419,27 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6.568,59 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.600,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.745,91 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti odst.od… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.259,26 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť výpovede z nájmu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 421,69 €| s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu školdy z ublíženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 474 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 523,25 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.