JUDr. Miriam Kohútová, PhD.

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 3,735 hearings and 3,187 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1488 days in the period and was assigned on average 71 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 26.5 from 40 possible points and ranked on 99 – 112. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.3% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 409
 • Number of Affirmed Decisions – 312

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 135.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 102 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 62 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 60.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 137% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1064 days in the period and was assigned on average 57 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 91 – 106. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 87.3% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 275
 • Number of Affirmed Decisions – 240

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.6% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 234 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 370 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 131 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 35.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 644 days and on average was assigned 193 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 55
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 261 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 369 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 228 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 123,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 v postavení poslucháča
 • 2011 – –Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva – JA SR Omšenie, 02.03.–03.03.2011; Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – JA SR Pezinok, 19.04.2011; Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.–08.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – JA SR Omšenie, 05.12.–06.12.2011; t.j. 9 pracovných dní v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 v postavení poslucháča; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2011 – –Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská tvorba práva – JA SR Omšenie, 02.03.–03.03.2011; Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – JA SR Pezinok, 19.04.2011; Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.–08.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – JA SR Omšenie, 05.12.–06.12.2011; t.j. 9 pracovných dní v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM za trvamia… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť výpovede a… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 100,- eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.160,87 Eur s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

 8. Vyhlásenie rozsudku, neplatnosť výpovede a zaplatenie… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena rozhodnutia Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.