Mgr. Miloš Kolek

 1. Active judge at the court Krajský súd Prešov, we register 1,041 hearings and 994 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Prešov, we register 675 hearings and 605 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 653 days and on average was assigned 166 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 106
 • Number of confirmed judgements – 75

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 351 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 293 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 120 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 2
 • 2012 – 5
 • 2011 – od 26.4.2011 do 26.5.2011 – určený 2/3 nápad z dôvodu poverenia predsedníčky súdu vybavovať sťažnosti a dohliadať na riadny chod súcnych oddelení
 • 2011 – od 26.4.2011 do 26.5.2011 – určený 2/3 nápad z dôvodu poverenia predsedníčky súdu vybavovať sťažnosti a dohliadať na riadny chod súcnych oddelení
 • 2011 – 1; 2012 – 5; 2013 – 2
 • 2011 – 1

Published judgements

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie rozkazu na plnenie… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5 200,00 eur s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie úrokov s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 51.200,- € s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 42.155,90 Eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie primeraného… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o odstránenie protiprávneho… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 167,30 €ur s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.