Mgr. Miloš Kolek

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 280 pojednávaní a 353 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 675 pojednávaní a 622 rozhodnutí.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 653 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 166 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 106
 • Počet potvrdených odvolaní – 75

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 351 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 293 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 120 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355. – 369. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 2
 • 2012 – 5
 • 2011 – od 26.4.2011 do 26.5.2011 – určený 2/3 nápad z dôvodu poverenia predsedníčky súdu vybavovať sťažnosti a dohliadať na riadny chod súcnych oddelení
 • 2011 – od 26.4.2011 do 26.5.2011 – určený 2/3 nápad z dôvodu poverenia predsedníčky súdu vybavovať sťažnosti a dohliadať na riadny chod súcnych oddelení
 • 2011 – 1; 2012 – 5; 2013 – 2
 • 2011 – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu za užívanie nehnuteľností Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 350.000,-eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zruš. rozhodc. rozs. - trovy konania Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyslovenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.871,16 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného a zmenu úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rozvod manželstva a úpravu práv k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 622,93,-eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

 1. Okresný súd Košice–okolie má nového predsedu - kosice

  Alexander Bröstl, CSc., JUDr. Igor Burger, JUDr. Roman Greguš, JUDr. Miloš Kolek a Košičanka JUDr. Marianna Ginelliová - člen zvolený sudcovskou radou 

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.