Mgr. Miloš Kolek

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 811 pojednávaní a 844 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 675 pojednávaní a 593 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 653 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 166 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 106
 • Počet potvrdených odvolaní – 75

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 351 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 293 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 120 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 2
 • 2012 – 5
 • 2011 – od 26.4.2011 do 26.5.2011 – určený 2/3 nápad z dôvodu poverenia predsedníčky súdu vybavovať sťažnosti a dohliadať na riadny chod súcnych oddelení
 • 2011 – od 26.4.2011 do 26.5.2011 – určený 2/3 nápad z dôvodu poverenia predsedníčky súdu vybavovať sťažnosti a dohliadať na riadny chod súcnych oddelení
 • 2011 – 1; 2012 – 5; 2013 – 2
 • 2011 – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o ochranu dobrej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.251,51 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1839,51 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie - 4 152,00 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 9 035,75 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o určenie, že úver zo… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 246,55 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2621,74 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť právneho úkonu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1365,59 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 488,29,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.