JUDr. Martin Kolesár

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 100 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 1 536 pojednávaní a 1 649 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 12 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1094 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 126
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 373 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 725 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 227 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 88,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 662 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 117 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 56
 • Počet potvrdených odvolaní – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 567 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 385 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 220 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 647 – 649. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,5 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.128,52 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.091,29 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.912,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zostatku poplatku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 624,08 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti výpovede Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 743,54 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.