JUDr. Martin Kollár

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 4 177 pojednávaní a 2 808 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 18 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie priemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z trestnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z trestnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 53.83% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 496 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 100.75%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 175 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 405 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 428.237. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 173 nevybavených vecí. Z nich 66.47% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1502 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 113 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 48,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 333
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 163

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 127,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 72 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 56,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 115,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1076 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 83 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 46,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 247
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 114

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 122 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 133 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 70 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 52,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 660 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 117 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 32% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 128
 • Počet potvrdených odvolaní – 41

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 9,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 84 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 82 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 66,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 119,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 490 – 500. mieste. Za kvalitu získal 2 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 26. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici 21. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen
 • 2011 – Žiadna; 2012 – 26. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici 21. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen; 2013 – –––
 • 2011 – Žiadna
 • 2011 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; 2013 – –––
 • 2011 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 188 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – F. G.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 364 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – X. I.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 147 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – I. V.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, povolenie obnovy… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – Y. T.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 277 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – K. H.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – B. Y.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 222 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – S. X.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 352 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – F. N.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – V. H.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 238 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – D. A.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods 1 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – W. Y.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 149 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – X. H.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 360a ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – R. W.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na schválenie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – N. D.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 odsek 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – Y. J.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 289 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – M. P.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 222 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – I. T.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa §285 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – O. T.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 156 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – E. S.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.