JUDr. Natália Kolláriková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 3 320 pojednávaní a 2 370 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1336 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 62
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 43

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 384,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 155 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 102 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 201,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 936 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 41 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 153 – 167. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 39
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 27

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 1,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 305 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 480 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 144 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 30% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 569 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 242 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených odvolaní – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 449 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 363 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 92 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 23% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 75,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 346 – 354. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2012 – Znížený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy P.
 • 2012 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – Zákon 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – §51 ods. 4 písm. b/; 2012 – Znížený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy P.
 • 2011 – Zákon 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – §51 ods. 4 písm. b/
 • 2011 – SEMINÁR – 2 dni; 2012 – Seminár – 2 dni; 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – SEMINÁR – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 700,00 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR pre 2380,40 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5 000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 659,92 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12 825,03 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 103,83 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 498,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR pre 5 425,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 10,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 10,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 10,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 10,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 10,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie PR pre 177,85 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.