Mgr. Daniel Koneracký

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Levice, evidujeme 1 067 pojednávaní a 936 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 1 472 pojednávaní a 1 402 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 9 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 985 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 60 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 561 – 565. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 116
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 333,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 136 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 84 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 61,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 60,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 613 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 72
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 56

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 354 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 540 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 82 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 15,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 69,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 152 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 148 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 232 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 101 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 4 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 3,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.968,80 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 440,98 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 453,82 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, na zaplatenie 50,70 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2653,9 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2911,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 106,09 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2917,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 453,82 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, Žaloba na začatie konania o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.