JUDr. Martin Kopšo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 2 578 pojednávaní a 4 729 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1435 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 90 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 575 – 580. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 204
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 113

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 373,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 323 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 129 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 39,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 118,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1028 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 132
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 70

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 290 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 323 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 172 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 53,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 130,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 616 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 138 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 40,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 64
 • Počet potvrdených odvolaní – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 356 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 274 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 175 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 124,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 636 – 644. mieste. Za kvalitu získal 2,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – 2 dni
 • 2012 – 0; 2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – 2 dni
 • 2012 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1.308,- €… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na vypratanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 4756,81 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 1.308,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 5.532,04 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 1221,81 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na vypratanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 3.888,52 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 3021,40 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.