Beta version

Information about judge's activites may be incomplete. Data obtained from the portal of Ministry of Justice do not include information about the composition of senates.

Active judge at the court Krajský súd Prešov, we register no hearing and no decree.

Inactive judge at the court Okresný súd Humenné, we register 1,580 hearings and 1,075 decrees.

Notes about the data obtained from annual statistical reports of judges.

 • Report from 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia

The number of Constitutional court decrees against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

Performance Date 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda.  Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 642 days and on average was assigned 145 cases in 10 days in main agendas.


Quality indicators


Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 33,3 % prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9 %.

Show details

 • Number of apellate court decrees – 96
 • Number of confirmed decrees by the apellate court – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4 % prípadoch. Priemer je v rovnakej agende 8,9 %.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,6 %, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3 %.


Efficiency indicators


Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 236 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Show details

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 221 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 62 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,7 % z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91 % prípadov. Priemer bol 99,6 %.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600. – 606. mieste. Za kvalitu získal 0,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.


Notes to the data obtained from annual statistical reports of judges.

 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C; 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3

Chart comparison


 Show advanced filters
The tool is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.
 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené

  The decree was published on –

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené

  The decree was published on –

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  The decree was published on –

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  The decree was published on –

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  The decree was published on –

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  The decree was published on –

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  The decree was published on –

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  The decree was published on –

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  The decree was published on –

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  The decree was published on –


More decrees
No hearings found for the judge
 1. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 460 690,45 eur s…
  Hearing was supposed to be held on –

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku – o zaplatenie 98,67 eur s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 3. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 6.000 eur s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 4. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Hearing was supposed to be held on –

 5. Pojednávanie – O náhradu nemajetkovej ujmy
  Hearing was supposed to be held on –

 6. Pojednávanie a rozhodnutie – o rozvod manželstva
  Hearing was supposed to be held on –

 7. Pojednávanie a rozhodnutie – o zdržanie sa neoprávneného zásahu…
  Hearing was supposed to be held on –

 8. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia a o urč. nep.…
  Hearing was supposed to be held on –

 9. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 293,06 eur s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 10. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 1.078,72 eur s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –


More hearings
There were no media articles found regarding the judge.
Information about the judge were obtained from the list , which was last updated on .
The information may have been additionally supplemented by the data from property declarations and annual statistical reports.