Testovacia verzia

Údaje o činnosti sudcu sú neúplné. Preberaným dátam z portálu Ministerstva spravodlivosti chýba informácia o zložení senátov.

Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Neaktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 580 pojednávaní a 1 075 rozhodnutí.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – v agende Er vydané 3 potvrdenia

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Performance Date 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda.  Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 642 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 145 prípadov v hlavných agendách.


Indikátory kvality


Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 33,3 % prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9 %.

Zobraziť podrobnejšie

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 96
 • Počet potvrdených odvolaní – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4 % prípadoch. Priemer je v rovnakej agende 8,9 %.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,6 %, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3 %.


Indikátory efektivity


Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 236 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Zobraziť podrobnejšie

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 221 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 62 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,7 % z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91 % prípadov. Priemer bol 99,6 %.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600. – 606. mieste. Za kvalitu získal 0,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.


Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende C; 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – 1 deň
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 – celý nápad v agende C, od 1.4.2012 znížený nápad v agende C na 2/3 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3

Grafické porovnanie


 Zobraziť pokročilé filtre
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobných súdoch a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.
 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
Pre sudcu neevidujeme žiadne súdne pojednávania.
 1. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 460 690,45 eur s…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku – o zaplatenie 98,67 eur s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 6.000 eur s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie – O rozvod manželstva
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie – O náhradu nemajetkovej ujmy
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie a rozhodnutie – o rozvod manželstva
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie a rozhodnutie – o zdržanie sa neoprávneného zásahu…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – O vydanie bezdôvodného obohatenia a o urč. nep.…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 293,06 eur s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 1.078,72 eur s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.