Mgr. Jana Koščová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 2 720 pojednávaní a 2 575 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1455 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 357
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 220

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 163,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 121 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 71 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 58,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 360% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1055 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 264
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 161

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 177 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 407 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 59 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 14,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, O ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 200 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 200 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 260,85 Eur s prísl Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť výkonu záložného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.889 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 35 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 340,02 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.258,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 900,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.