JUDr. Monika Koščová

 1. Active judge at the court Krajský súd Košice, we register 109 hearings and 1 judgement.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trebišov, we register 1,018 hearings and 1,744 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1056 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 58
 • Number of Affirmed Decisions – 36

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 231 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 487 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 156 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 32% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 89.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 658 days and on average was assigned 126 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 21
 • Number of confirmed judgements – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 293 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 238 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 123 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 24.1.–25.1.2013– Majetkové, vecné a pozemkové práva 28.2.2013 – Určovacie žaloby 28.5.2013 –Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadávačov 18.9.2013 – Rozvod /výška výživného, lposudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o výživovacej poivnností, BSM 16.10.2013 – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní 12.11.2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadávačov – 2.časť 19.11.–21.11.2013 – Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva
 • 2012 – 17.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EU k apllikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy, 15.3.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdcov – civilný úsek – I. časť, 17.5.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 18.6.–19.6.2012 – Spory o vlastnícke právo a kataster nehnuteľností, 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – II. časť
 • 2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu; 2012 – 17.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EU k apllikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy, 15.3.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdcov – civilný úsek – I. časť, 17.5.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 18.6.–19.6.2012 – Spory o vlastnícke právo a kataster nehnuteľností, 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – II. časť; 2013 – 24.1.–25.1.2013– Majetkové, vecné a pozemkové práva 28.2.2013 – Určovacie žaloby 28.5.2013 –Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadávačov 18.9.2013 – Rozvod /výška výživného, lposudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o výživovacej poivnností, BSM 16.10.2013 – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní 12.11.2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadávačov – 2.časť 19.11.–21.11.2013 – Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva
 • 2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Platobný rozkaz – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.322,55 EUR s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 122,50 EUR Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 901,37 EUR s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.000 EUR s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody - nedôvodné… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 800,- EUR s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, dôvody vydedenia nie sú dané Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že úver je bezúročný… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohôd o… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.