JUDr. Daniela Kotrecová

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 634 pojednávaní a 2 546 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1056 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 8 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 71
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 49

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 190 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 133 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 31 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 23,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 635 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 11 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 31
 • Počet potvrdených odvolaní – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 10,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania – 1 deň.
 • 2012 – – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP v termíne 14.06.2012 – 15.06.2012 – 2 dni – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností v termíne 18.06.2012 – 19.06.2012 – 2 dni – Seminár sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave v termíne 21.06.2012 – 1 deň – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu v termíne 21.11.2012 – 1 deň
 • 2011 – Seminár – Aktuálne problémy v dedičskom konaní – 1 deň – poslucháč; 2012 – – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP v termíne 14.06.2012 – 15.06.2012 – 2 dni – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností v termíne 18.06.2012 – 19.06.2012 – 2 dni – Seminár sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave v termíne 21.06.2012 – 1 deň – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu v termíne 21.11.2012 – 1 deň ; 2013 – Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania – 1 deň.
 • 2011 – Seminár – Aktuálne problémy v dedičskom konaní – 1 deň – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 450,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.