JUDr. Erika Bebčáková

 1. Active judge at the court Krajský súd Žilina, we register 101 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Žilina, we register 2,358 hearings and 134 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1419 days in the period and was assigned on average 99 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 411 – 435. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 125
 • Number of Affirmed Decisions – 74

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 100.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 91 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 41 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 45.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 112.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1011 days in the period and was assigned on average 71 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 18.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 90
 • Number of Affirmed Decisions – 53

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.6% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 115 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 97 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 52 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 53.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 117.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 607 days and on average was assigned 95 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 28
 • Number of confirmed judgements – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 163 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 110 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 65 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Právny styk s cudzinou
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – 5 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky
 • 2011 – 1; 2012 – 5 dní – Európsky súd pre ľudské práva – judikatúra, prostriedky operatívno pátracej činnosti, trestno právna zodpovednosť právnickych osôb , kriminalita mládeže, trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky ; 2013 – Právny styk s cudzinou
 • 2011 – 1

Published judgements

 1. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozhodnutie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozhodnutie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 14 ods. 1… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 348 ods. 1… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 171 ods. 2… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 360 ods.… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 289 ods. 1… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 208/1a)… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 156 ods. 1… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 156/1, § 364… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 348 ods. 1… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin podľa § 172 ods. 1… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.