JUDr. Karol Kováč

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 892 pojednávaní a 196 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §172/1d Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba § 348/1/d Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin podľa § 207… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - § 172/1c,d, 2a Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Prečin: nebezpečné… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §188/1,§188/2,§188/3 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, žiadsoť o PP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena výkonu trestu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 172 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 183 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §212/1g,2/b Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na schválenie dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 368/1,2 369/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozh.o návrh.na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.