Mgr. Viera Kováčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 3 335 pojednávaní a 2 450 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1001 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 129
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 98

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 402 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 931 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 360 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 88% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 605 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 194 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 51
 • Počet potvrdených odvolaní – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 610 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 485 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 221 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 636 – 644. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 5,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – Nemá znížený nápad; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2011 – Nemá znížený nápad
 • 2011 – 2 dni; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2011 – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 1.964,- eur… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1446 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.652,07 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3721,53 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.945,30 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 11.257,30 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody 164,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8.660,30 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1959,56 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2242,37 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neprijat. zml. podm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie plnení prijatých na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1138,32 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Určovacia žaloba vo veci o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 171,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie všeobecnej hodnoty… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.338,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2324,23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť kúpnych zmlúv + NO Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.