JUDr. Michaela Krajčová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 23 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 3,287 hearings and 2,750 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1506 days in the period and was assigned on average 24 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 113 – 132. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.3% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 173
 • Number of Affirmed Decisions – 132

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 222.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 210 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 74 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 35.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 134.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1070 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 30.5 from 40 possible points and ranked on 48 – 53. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 134
 • Number of Affirmed Decisions – 102

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 149 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 225 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 85 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 120.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 636 days and on average was assigned 140 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 78
 • Number of confirmed judgements – 60

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 246 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 251 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 127 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 178 – 184. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacích aktivitách. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacích aktivitách. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 522 156,43… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 41.653,90 € Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 477,90 € Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 434,42 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, O NEPLATNOSŤ DAROVACEJ ZMLUVY Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyplatenie funkčného platu a… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2849,72 EUR s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 866,03 € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 25 361,23 € s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetov Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.