JUDr. Michaela Krajčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 2 884 pojednávaní a 2 387 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1506 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 24 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 173
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 132

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 222,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 210 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 74 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 35,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 134,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1070 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 48 – 53. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 134
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 102

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 149 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 225 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 85 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 636 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 140 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 78
 • Počet potvrdených odvolaní – 60

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 246 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 251 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 127 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 178 – 184. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacích aktivitách. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacích aktivitách. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 519 559,32… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 20 000,00 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, O určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 3.947,96 €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 899 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 31 194,46 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1.941,80… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 412 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 9 644,80 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada majetkovej ujmy od… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 87,42 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 71,74 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.