Mgr. Iveta Bebejová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Dolný Kubín, evidujeme 1 506 pojednávaní a 2 087 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1471 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 143
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 110

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 106,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 48 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 8 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 16,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1038 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 31.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 31 – 40. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 120
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 92

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 105 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 75 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 9 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 12% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 112% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 627 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 94 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 69
 • Počet potvrdených odvolaní – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 93 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 50 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 22 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 73 – 81. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 15–16.4.2013 – Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou spolu a ďalšie predpisy EU
 • 2012 – Vzdelávanie 5 dní 9.–10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 23.–24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy 9.11.2012 – Striedavá starostlivosť – Banská Bystrica 17.12.2012 – Exekučné právo Omšenie
 • 2011 – školenia 7 dní 28.2.2011 – Vnútroštátne aplikácie práva EU v aktuálnej súdnej praxi, prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ – Omšenie 2.–3. 3. 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – sudcovská tvorba práva – Omšenie 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.–19.10.2011 – Pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia – Omšenie ; 2012 – Vzdelávanie 5 dní 9.–10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov 23.–24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy 9.11.2012 – Striedavá starostlivosť – Banská Bystrica 17.12.2012 – Exekučné právo Omšenie ; 2013 – 15–16.4.2013 – Európsky platobný rozkaz, európske konanie s nízkou hodnotou spolu a ďalšie predpisy EU
 • 2011 – školenia 7 dní 28.2.2011 – Vnútroštátne aplikácie práva EU v aktuálnej súdnej praxi, prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ – Omšenie 2.–3. 3. 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – sudcovská tvorba práva – Omšenie 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.–19.10.2011 – Pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 968,12 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, úprava rodičovských práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, opakované uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie; zmena… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu -… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 101,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.