JUDr. Mária Krausová

 1. Active judge at the court Okresný súd Topoľčany, we register 3,300 hearings and 1,092 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1415 days in the period and was assigned on average 87 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 17.5 from 40 possible points and ranked on 506 – 524. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.7% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 345
 • Number of Affirmed Decisions – 206

An appeal against the judge's judgements is filed in 19.8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 115.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 56 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 42 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 75% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 111.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1024 days in the period and was assigned on average 63 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 345 – 366. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 224
 • Number of Affirmed Decisions – 123

An appeal against the judge's judgements is filed in 17.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 7.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 96 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 56 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 31 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 55.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 108.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 632 days and on average was assigned 94 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 30,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 99
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 12,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 188 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 107 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 57 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 86,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 595 – 599. mieste. Za kvalitu získal 1 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 2.4.–3–4–2013, problematika dopravných trestných činov.
 • 2012 – 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody zadržanie a väzba 1.2.2012 – rozhodnutia v trestnom konaní.
 • 2011 – –; 2012 – 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody zadržanie a väzba 1.2.2012 – rozhodnutia v trestnom konaní. ; 2013 – 2.4.–3–4–2013, problematika dopravných trestných činov.

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba - určenie vlastníckeho… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odpustenie zvyšku trestu Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1000,-Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosti dohody o… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie dedičstva Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 459 € s prísl . Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neplatnosti… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.