JUDr. Dušan Krč - Šebera

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 522 hearings and 326 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Komárno, we register 1,083 hearings and 1,216 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 10 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 613 days and on average was assigned 269 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 66
 • Number of confirmed judgements – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 377 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 511 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 293 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 676 – 678. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2013 – 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 13–14.5. 2013 – Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 20.–21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 13–14.5. 2013 – Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 20.–21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudca vykonával aj funkciu sudcu pre prípravné konanie – rozšírený rozsah o agendy Tp,OT .Sudcovi agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, Er v 1/9–ine a agend S v 1/4–ine. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudca vykonával aj funkciu sudcu pre prípravné konanie – rozšírený rozsah o agendy Tp,OT .Sudcovi agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, Er v 1/9–ine a agend S v 1/4–ine.

Published judgements

 1. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokrač.zločin skrátenia… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania podľa §… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Iné podanie Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin týrania blízkej… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin poisťovacieho… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.