JUDr. Dušan Krč - Šebera

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 626 hearings and 331 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Komárno, we register 1,083 hearings and 1,216 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 11 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 613 days and on average was assigned 269 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 66
 • Number of confirmed judgements – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 377 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 511 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 293 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 676 – 678. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2013 – 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 13–14.5. 2013 – Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 20.–21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 13–14.5. 2013 – Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 20.–21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudca vykonával aj funkciu sudcu pre prípravné konanie – rozšírený rozsah o agendy Tp,OT .Sudcovi agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, Er v 1/9–ine a agend S v 1/4–ine. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudca vykonával aj funkciu sudcu pre prípravné konanie – rozšírený rozsah o agendy Tp,OT .Sudcovi agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, Er v 1/9–ine a agend S v 1/4–ine.

Published judgements

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 221 ods. 1, ods. 2… Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbanie… Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin porušovania… Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin ublíženia a iné Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin usmrtenie Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 ods. 1, ods. 2… Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 2 písm. e) Tr.… Hearing will be held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § z212 ods.1,3 písm.b/… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 213 ods. 1, ods. 2… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 276 ods. 1, 4 Tr.… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin poškodzovania… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin sprenevery Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin obmedzovania… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nedov. výroby… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 157 ods.1,2 písm. a/… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.