JUDr. Dušan Krč - Šebera

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 198 pojednávaní a 271 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 1 083 pojednávaní a 1 178 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 9 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 613 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 269 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 377 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 511 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 293 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 676 – 678. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2013 – 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 13–14.5. 2013 – Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 20.–21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 13–14.5. 2013 – Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 20.–21.6.2013 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudca vykonával aj funkciu sudcu pre prípravné konanie – rozšírený rozsah o agendy Tp,OT .Sudcovi agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, Er v 1/9–ine a agend S v 1/4–ine. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudca vykonával aj funkciu sudcu pre prípravné konanie – rozšírený rozsah o agendy Tp,OT .Sudcovi agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, Er v 1/9–ine a agend S v 1/4–ine.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 222 ods. 1, 3 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 157 ods. 1 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin krádeže formou… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin skresľovania… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krivého obvinenia Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin sprenevery Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 360a ods. 1 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 344 ods. 1, písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin výtržníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin marenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 157 ods. 1, 2 písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin lúpeže… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.