JUDr. Andrea Krišková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 215 pojednávaní a 283 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 192 pojednávaní a 212 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 863 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 677 – 688. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 31

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 664 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 0 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 50,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 650 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 66% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených odvolaní – 31

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 297 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 64 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 13 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve 6.11.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP 15.–16.11.2012 – Európske a medz. právo súdkromné 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá 8.–9.11.2012 – Kontrola ústavnosti právnych noriem
 • 2012 – 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve 6.11.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP 15.–16.11.2012 – Európske a medz. právo súdkromné 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá 8.–9.11.2012 – Kontrola ústavnosti právnych noriem

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:Z-4128/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – I. Q.
  Odporca – Z. Y.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:23883/2017/SL/63752-M zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – R. V.
  Odporca – U. P.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:101956641/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – G. I.
  Odporca – P. M.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 8303/2016-1.8 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – G. I.
  Odporca – N. Q.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2017/85143/VAM… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – R. C.
  Odporca – P. R.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:12544/2017-PO-ZB Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – J. D.
  Odporca – F. H.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:1346/2017-430 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – C. M.
  Odporca – A. T.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 21555/2014/B623-SV/59339/JD… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – N. Z.
  Odporca – I. Y.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č..… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – D. V.
  Odporca – K. J.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:MK 3157/2016-221/11074 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – O. I.
  Odporca – S. K.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.