Testovacia verzia

Údaje o činnosti sudcu sú neúplné. Preberaným dátam z portálu Ministerstva spravodlivosti chýba informácia o zložení senátov.

Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 83 pojednávaní a 139 rozhodnutí.

Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • Výkaz za rok 2012 – Ako samosudca vybavujem na Krajskom súde prvostupnovú agendu "Cbi" tzv. incidenčné žaloby , pričom ide v prevažnej miere o reštančné veci a veci zrušené odvolacím súdom z rôznych súdnych oddelení Cbi. Okrem toho vybavujem ako člen odvolacieho senátu exekučnú agendu v senáte 22 CoE a podieľam sa na rozhodovaní v senáte 4 Cbs, ide o prvostupňovú agendu reštančné veci.
 • Výkaz za rok 2011 – SUDCOM KS BA OD 1.6.2011 - od 01. 06. 2011 rozhodovala vo veciach samosudcovských 1Cbi a nevybavených veciach zo súdnych oddelení 8Cbi, 9Cbi a 10Cbi (incidenčné spory) a v senátnych 4Cbs, Cbnl, prevažne ide o reštančné veci po viacerých sudcoch.
 • Výkaz za rok 2011 – - sudca pôsobil na Okresnom súde Bratislava II. do 31.05.2011, - procesné rozhodnutia zákonného sudcu na základe poverenia,ktoré tvorilo súčasť rozvrhu práce na rok 2011 vybavoval vyšší súdny úradník

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Performance Date 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda.  Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 92 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 136 prípadov v hlavných agendách.


Indikátory kvality


Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,7 % prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7 %.

Zobraziť podrobnejšie

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených odvolaní – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,7 % prípadoch. Priemer je v rovnakej agende 9,7 %.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,5 %, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4 %.


Indikátory efektivity


Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.


Poznámky k dátam získaných zo štatistických výkazov sudcov.

 • 2011 – sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít

Grafické porovnanie


 Zobraziť pokročilé filtre
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobných súdoch a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.
 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zrušené

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 3. Uznesenie
  Potvrdené, Potvrdzujúce

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 7. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 8. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdzujúce

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce

  Rozhodnutie bolo vynesené dňa –


Viac rozhodnutí
Pre sudcu neevidujeme žiadne súdne pojednávania.
 1. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 4.732.913,68 Eur s…
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 2. Pojednávanie a rozhodnutie – určenie pravosti pohľadávky
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 3. Pojednávanie a rozhodnutie – určenie pravosti pohľadávky
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 4. Pojednávanie a rozhodnutie – vylúčenie veci zo súpisu majetku
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 5. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie 23 895,- €
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 6. Pojednávanie – Vyňatie nehnuteľnej veci z konkurznej podstaty
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 1200000 Sk s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 8. Pojednávanie – Určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 9. Pojednávanie – Vyňatie nehnuteľnej veci z konkurznej podstaty
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 1200000 Sk s prísl.
  Pojednávanie malo prebehnúť dňa –


Viac pojednávaní
O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.
Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu , ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .
Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.