JUDr. Ľubica Krišková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 83 pojednávaní a 159 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 92 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 136 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených odvolaní – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca nemal znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Zmenky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.732.913,68 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie veci zo súpisu majetku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 23 895,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Vyňatie nehnuteľnej veci z konkurznej podstaty Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 1200000 Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Vyňatie nehnuteľnej veci z konkurznej podstaty Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 1200000 Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.