Beta version

Information about judge's activites may be incomplete. Data obtained from the portal of Ministry of Justice do not include information about the composition of senates.

Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 83 hearings and 145 decrees.

Judge has served as a judge for about 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Notes about the data obtained from annual statistical reports of judges.

 • Report from 2012 – Ako samosudca vybavujem na Krajskom súde prvostupnovú agendu "Cbi" tzv. incidenčné žaloby , pričom ide v prevažnej miere o reštančné veci a veci zrušené odvolacím súdom z rôznych súdnych oddelení Cbi. Okrem toho vybavujem ako člen odvolacieho senátu exekučnú agendu v senáte 22 CoE a podieľam sa na rozhodovaní v senáte 4 Cbs, ide o prvostupňovú agendu reštančné veci.
 • Report from 2011 – SUDCOM KS BA OD 1.6.2011 - od 01. 06. 2011 rozhodovala vo veciach samosudcovských 1Cbi a nevybavených veciach zo súdnych oddelení 8Cbi, 9Cbi a 10Cbi (incidenčné spory) a v senátnych 4Cbs, Cbnl, prevažne ide o reštančné veci po viacerých sudcoch.
 • Report from 2011 – - sudca pôsobil na Okresnom súde Bratislava II. do 31.05.2011, - procesné rozhodnutia zákonného sudcu na základe poverenia,ktoré tvorilo súčasť rozvrhu práce na rok 2011 vybavoval vyšší súdny úradník

The number of Constitutional court decrees against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

Performance Date 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda.  Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 92 days and on average was assigned 136 cases in 10 days in main agendas.


Quality indicators


Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,7 % prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7 %.

Show details

 • Number of apellate court decrees – 33
 • Number of confirmed decrees by the apellate court – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,7 % prípadoch. Priemer je v rovnakej agende 9,7 %.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,5 %, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4 %.


Efficiency indicators


Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.


Notes to the data obtained from annual statistical reports of judges.

 • 2011 – sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít

Chart comparison


 Show advanced filters
The tool is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.
 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce

  The decree was published on –

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zrušené

  The decree was published on –

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce

  The decree was published on –

 4. Rozhodnutie – Náhrada škody
  Potvrdzujúce

  The decree was published on –

 5. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce

  The decree was published on –

 6. Rozhodnutie – Náhrada škody
  Potvrdzujúce

  The decree was published on –

 7. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce

  The decree was published on –

 8. Uznesenie
  Potvrdené, Potvrdzujúce

  The decree was published on –

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce

  The decree was published on –

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce

  The decree was published on –


More decrees
No hearings found for the judge
 1. Pojednávanie a rozhodnutie – o zaplatenie 4.732.913,68 Eur s…
  Hearing was supposed to be held on –

 2. Pojednávanie a rozhodnutie – určenie pravosti pohľadávky
  Hearing was supposed to be held on –

 3. Pojednávanie a rozhodnutie – určenie pravosti pohľadávky
  Hearing was supposed to be held on –

 4. Pojednávanie a rozhodnutie – vylúčenie veci zo súpisu majetku
  Hearing was supposed to be held on –

 5. Pojednávanie a rozhodnutie – zaplatenie 23 895,- €
  Hearing was supposed to be held on –

 6. Pojednávanie – Vyňatie nehnuteľnej veci z konkurznej podstaty
  Hearing was supposed to be held on –

 7. Pojednávanie – O zaplatenie 1200000 Sk s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –

 8. Pojednávanie – Určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky
  Hearing was supposed to be held on –

 9. Pojednávanie – Vyňatie nehnuteľnej veci z konkurznej podstaty
  Hearing was supposed to be held on –

 10. Pojednávanie – O zaplatenie 1200000 Sk s prísl.
  Hearing was supposed to be held on –


More hearings
Links are searched automatically on the basis of judges' names and the courts where they work. They may not contain information regarding the judge.
 1. OSBA2 23Cb/64/2009 · KSBA 2Cob/193/2015 · Otvorené Súdy 

  JUDr. Ľubica Krišková a JUDr. Oľga Bahníkov…
 2. Krajský súd Bratislava · Open Courts - otvorenesudy.sme.sk 

  Ľubica Krišková: sudca. 83. 139. JUDr. Darina Kriváňov…
Information about the judge were obtained from the list , which was last updated on .
The information may have been additionally supplemented by the data from property declarations and annual statistical reports.