JUDr. Ľubica Krišková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 154 pojednávaní a 329 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 92 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 136 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených odvolaní – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemal znížený nápad
 • 2011 – sudca nemal znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluva o úvere
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zabezpečovacie opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.486,11 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 824,92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 280.811,39 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.332,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 690 139,66 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 59.726,23 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 135.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie zmenkového PR pre 4… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 54… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 71.583,60 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie zmenkového PR pre 15… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 6… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.374,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 1.215,20 € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že leasingový vzťah… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 62.140,49… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.548,34 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6 678,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, plnenie z poistnej zmluvy a o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.