JUDr. Darina Kriváňová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 298 pojednávaní a 646 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, uloženie povinnosti podať… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu za bolesť, SSÚ… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenia skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenia skončenia pracovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody spôsobenú… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 102.372.611,- sk s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5 357,30 € Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.