Mgr. Anna Križáková

 1. Neaktívna predseda na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 17 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna predseda na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 4 614 pojednávaní a 3 108 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1505 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 93 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 220
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 162

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 303,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 283 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 143 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 151,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1087 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 79 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 623 – 638. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 126
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 90

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 383 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 795 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 368 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 67,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 646 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 233 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 74
 • Počet potvrdených odvolaní – 46

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 170 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 227 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 131 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 3 dni.
 • 2012 – Zastavený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy P.
 • 2012 – Zastavený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy P.
 • 2012 – Seminár – 2 dni.
 • 2011 – SEMINÁR – 3 dni; 2012 – Seminár – 2 dni.; 2013 – Seminár – 3 dni.
 • 2011 – SEMINÁR – 3 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚVRPaP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku + zákaz… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚVRPaP na čas do rozvodu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie otcovstva… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Výchovné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva + ÚVRPaP Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚVRPaP Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie otcovstva… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie zákazu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nariadenie výkonu rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚVRPaP na čas do rozvodu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.