JUDr. Karol Krochta

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 287 pojednávaní a 214 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 642 pojednávaní a 605 rozhodnutí.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 798 pojednávaní a 597 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 11 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1008 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 148
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 94

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 225 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 243 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 34 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 14% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 68% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 630 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 90 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 108
 • Počet potvrdených odvolaní – 65

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 185 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 87 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 103 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 70,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 187% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Od 1.1.2013 do 31.12.2013 vykonával funkciu predsedu súdu
 • 2013 – 13.5.–14.5.13–Omšenie, Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 13.6.–14.6.13–Omšenie, Seminár "Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva", 17.6.13–Bratislava, Medzinárodná oborná konferenia, "Aplikácia probačných programov v praxi", 28.10.–29.10.13–Omšenie, Seminár "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konani",30.10.–31.10.13, Stará Lesná "Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovný KS Prešov, určený pre sudcov prešovského kraja",
 • 2012 – od 1.4.2012 – 31.12.2012 – vykonával funkciu predsedu súdu
 • 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA
 • 2011 – Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov–1 deň; 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 13.5.–14.5.13–Omšenie, Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 13.6.–14.6.13–Omšenie, Seminár "Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva", 17.6.13–Bratislava, Medzinárodná oborná konferenia, "Aplikácia probačných programov v praxi", 28.10.–29.10.13–Omšenie, Seminár "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konani",30.10.–31.10.13, Stará Lesná "Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovný KS Prešov, určený pre sudcov prešovského kraja",
 • 2011 – Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov–1 deň
 • 2011 – 0; 2012 – od 1.4.2012 – 31.12.2012 – vykonával funkciu predsedu súdu; 2013 – Od 1.1.2013 do 31.12.2013 vykonával funkciu predsedu súdu
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie veci patriacej do… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 783,20 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 460,15 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3126,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.468,35 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2176,56 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu nároku za škodu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.