JUDr. Monika Kublová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 721 pojednávaní a 3 078 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1466 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 31

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 213,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 134 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 52 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 38,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 150,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1082 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 42,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 40
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 17

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 232 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 177 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 56 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 667 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 40,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 247 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 65 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 50 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 2,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho dôvodu a výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vylúčenie majetku zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti nájomnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 202.370,-€ s príl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15.540,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 5.425,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 2460 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.035.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.