JUDr. Monika Kublová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 2 250 pojednávaní a 5 044 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z obchodnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z obchodnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 56.59% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 129 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 145.09%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 136 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 399 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 399.74. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 137 nevybavených vecí. Z nich 46.72% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1466 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 31

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 213,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 134 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 52 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 38,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 150,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1082 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 42,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 40
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 17

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 232 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 177 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 56 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 667 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 40,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 247 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 65 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 50 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 2,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaloba o zaplatenie 15.597,91… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 15.850,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 48.154,96 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 9.795,16 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 7.052,10 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 18.166,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 25.421,58 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.060,15 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 12.500,- € Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 89.357,81 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 618.965,96 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.035.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaloba o zaplatenie 15.597,91… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 8.858,07 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 105.435,14 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie hnuteľnej veci - úrody… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 12.500,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 9892,74 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 22.320,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.