JUDr. Viera Kukučková

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 2,810 hearings and 2,078 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1385 days in the period and was assigned on average 112 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 10 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.6% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 187
 • Number of Affirmed Decisions – 132

An appeal against the judge's judgements is filed in 8% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 431.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 560 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 170 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 30.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 100.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1020 days in the period and was assigned on average 63 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 262 – 285. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 104
 • Number of Affirmed Decisions – 79

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.5% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 264 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 376 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 115 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 30.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 90.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 614 days and on average was assigned 75 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 56
 • Number of confirmed judgements – 41

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 257 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 109 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 81 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 74,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 13 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž; 18.3–19.3.2013–Aplikácia práva EÚ v praxi; 14.6–15.6.2013–Ochrana osobnosti
 • 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 29.2–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra ESĽP12.–13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej politiky EÚ, 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve, 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá
 • 2011 – Obchodno–záväzkové vzťahy – 1 deň Postavenie sudcu – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni ; 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 29.2–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra ESĽP12.–13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej politiky EÚ, 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve, 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá; 2013 – 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž; 18.3–19.3.2013–Aplikácia práva EÚ v praxi; 14.6–15.6.2013–Ochrana osobnosti
 • 2011 – Obchodno–záväzkové vzťahy – 1 deň Postavenie sudcu – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni

Published judgements

 1. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.000,00 € s prísl. Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 330,7 € s prísl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 429,03 € s prísl Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 201 094,52 € s prísl. -… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.603,20 € s prísl -… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 36 232,72 € s prísl. Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 120,- € s prísl. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 57 545,56 € s prísl.… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 000,- EUR s prísl. Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie účasti spoločníka v… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vylúčenie veci z exekúcie Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 139,71 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 36 232,72 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.000,00 € s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 268,34 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 268,34 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 180,-- € s prísl Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 120,- € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 34 432,60 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.