JUDr. Viera Kukučková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 3 107 pojednávaní a 2 316 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1385 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 112 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 187
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 132

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 431,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 560 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 170 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 30,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1020 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 104
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 79

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 264 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 376 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 115 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 30,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 90,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 614 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 56
 • Počet potvrdených odvolaní – 41

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 257 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 109 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 81 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 74,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 13 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž; 18.3–19.3.2013–Aplikácia práva EÚ v praxi; 14.6–15.6.2013–Ochrana osobnosti
 • 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 29.2–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra ESĽP12.–13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej politiky EÚ, 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve, 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá
 • 2011 – Obchodno–záväzkové vzťahy – 1 deň Postavenie sudcu – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni ; 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 29.2–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra ESĽP12.–13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej politiky EÚ, 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve, 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá; 2013 – 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž; 18.3–19.3.2013–Aplikácia práva EÚ v praxi; 14.6–15.6.2013–Ochrana osobnosti
 • 2011 – Obchodno–záväzkové vzťahy – 1 deň Postavenie sudcu – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14 980,-- € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 157,26 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15 600,-- € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14200,-- € s prísl -… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 52 309,63 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 940,32 € s prísl -… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 229,17 eur s prísl --… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 332 196,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 444,30 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie obsahu zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.271,79 eur s prísl. -… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 380,22 € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 091,04 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie o neplatnosť dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 25 637,04 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 278,43 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 102,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6 798,46 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.