JUDr. Monika Kurjaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 480 pojednávaní a 652 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 566 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 137 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 222 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 96 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 57 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.3.2013 – Určovacie žaloby
 • 2012 – 7
 • 2011 – 1; 2012 – 7; 2013 – 14.3.2013 – Určovacie žaloby
 • 2011 – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Dopĺňací rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 897,97 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného na mal.deti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na čiastočné pozbavenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného na mal.dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.