JUDr. Peter Kuruc

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 1 568 pojednávaní a 1 266 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1090 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525. – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 205
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 133

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 361 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 264 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 84 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 79,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 220 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 55
 • Počet potvrdených odvolaní – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 21,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Jednodňový seminár – BSM, ochrana spotrebiteľa, KS v Prešove, november 2011, Jednodňové zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia, KS v Prešove, september 2011.
 • 2011 – Jednodňový seminár – BSM, ochrana spotrebiteľa, KS v Prešove, november 2011, Jednodňové zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia, KS v Prešove, september 2011.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.700 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vyporiadanie BSM s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej povinnosti k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej povinnosti k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 560,98 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 564 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 22.500,0 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej povinnosti k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.558,0 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie vyživovacej povinnosti k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.700 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 11.431,42 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.