Mgr. Nicola Kuzmiaková

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 760 pojednávaní a 7 313 rozhodnutí.
  Poznámka: .

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1061 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 34 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 9 – 12. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 25 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 38
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 27

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 81 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 129 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 8 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 6,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 135,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 618 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 71 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 30
 • Počet potvrdených odvolaní – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 345 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 135 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 21 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 14,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2013 – 1SprR11/2011 – s účinnosťou od 18.05.2011 pozastavený nápad z dôvodu poverenia vykonávania funkcie predsedu súdu podľa ust. § 50 ods. 3 a s účinnosťou od 01.09.2011 pod 1SprR/19/2011 a 1SprR/20/2011 zastavený nápad v agende "P" a "Cb" z dôvodu vymenovania predsedom súdu podľa § 35 ods. 3
 • 2012 – 1SprR11/11 – s účinnosťou od 18.05.2011 pozastavený nápad z dôvodu poverenia vykonávania funkcie predsedu súdu podľa ust. § 50 ods. 3 a s účinnosťou od 01.09.2011 pod 1SprR/19/11 a 1SprR/20/11 zastavený nápad v agende "P" a "Cb" z dôvodu vymenovania predsedom súdu podľa § 35 ods. 3
 • 2011 – 1SprR11/2011 – s účinnosťou od 18.05.2011 pozastavený nápad z dôvodu poverenia vykonávania funkcie predsedu súdu podľa ust. § 50 ods. 3 a s účinnosťou od 01.09.2011 pod 1SprR/19/2011 a 1SprR/20/2011 zastavený nápad v agende "P" a "Cb" z dôvodu vymenovania predsedom súdu podľa § 35 ods. 3; 2012 – 1SprR11/11 – s účinnosťou od 18.05.2011 pozastavený nápad z dôvodu poverenia vykonávania funkcie predsedu súdu podľa ust. § 50 ods. 3 a s účinnosťou od 01.09.2011 pod 1SprR/19/11 a 1SprR/20/11 zastavený nápad v agende "P" a "Cb" z dôvodu vymenovania predsedom súdu podľa § 35 ods. 3; 2013 – 1SprR11/2011 – s účinnosťou od 18.05.2011 pozastavený nápad z dôvodu poverenia vykonávania funkcie predsedu súdu podľa ust. § 50 ods. 3 a s účinnosťou od 01.09.2011 pod 1SprR/19/2011 a 1SprR/20/2011 zastavený nápad v agende "P" a "Cb" z dôvodu vymenovania predsedom súdu podľa § 35 ods. 3
 • 2011 – 1SprR11/2011 – s účinnosťou od 18.05.2011 pozastavený nápad z dôvodu poverenia vykonávania funkcie predsedu súdu podľa ust. § 50 ods. 3 a s účinnosťou od 01.09.2011 pod 1SprR/19/2011 a 1SprR/20/2011 zastavený nápad v agende "P" a "Cb" z dôvodu vymenovania predsedom súdu podľa § 35 ods. 3

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 376,68 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 186,67 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 718,36 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 658,1 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 783,95 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 392,11 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 124,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 403,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 212,75 s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 133,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.