JUDr. Jozef Angelovič

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 709 pojednávaní a 1 039 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1.januára 2016 do 30. apríla 2017 je dočasne pridelený na NS SR.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6.568,59 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.600,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.745,91 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti odst.od… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.259,26 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť výpovede z nájmu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.