JUDr. Kristína Lakotová

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Malacky, we register 276 hearings and 1,638 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

None

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 553 days and on average was assigned 133 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 52
 • Number of confirmed judgements – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 759 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 345 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 213 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 36,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 721 – 724. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – Obč. spr., obchodná agenda 2 dni
 • 2011 – Obč. spr., obchodná agenda 2 dni
 • 2011 – 0; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Uznesenie Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Zmenené
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zmenené
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Návrh o zaplatenie 190 312,98 Sk s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Rozvod manželstva a ÚPP Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu za maloletého Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 425 571,86 € (12. 820. 777,85 Sk)… Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zverenie do starostlivosti právnickej osoby Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zverenie maloletej do starostlivosti práv.… Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zverenie dieťaťa do striedavej osob.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie, ÚPP a určenie výživného Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Rozvod manželstva a ÚPP na čas po rozvode Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.