JUDr. Danka Lauková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 3 394 pojednávaní a 2 854 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1498 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 33 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 7 – 12. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 91,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 129
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 118

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 151,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 93 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 45 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 48,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 186,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1070 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 92,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 85
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 79

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 288 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 438 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 202 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 644 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 190 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 90,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených odvolaní – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 290 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 307 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 204 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 14,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 1. Seminár "Určovacie žaloby", Pezinok, 11.4.2013 2. Seminár "Ochrana spotrebiteľa s osobným akcentom na rozhodcovské konanie", Pezinok, 24.4.2013 3. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov–1.časť – JA SR Pezinok – 03.04.2012 2. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 3. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.2012 4. Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – JA SR Pezinok – 06.11.2012 5. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 6. Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ – DP JA SR v Omšení – 10.12.2012 všetko v postavení poslucháča
 • 2011 – –Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10.–12.10.2011; t.j. tri pracovné dni v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov–1.časť – JA SR Pezinok – 03.04.2012 2. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 3. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.2012 4. Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – JA SR Pezinok – 06.11.2012 5. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 6. Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ – DP JA SR v Omšení – 10.12.2012 všetko v postavení poslucháča; 2013 – 1. Seminár "Určovacie žaloby", Pezinok, 11.4.2013 2. Seminár "Ochrana spotrebiteľa s osobným akcentom na rozhodcovské konanie", Pezinok, 24.4.2013 3. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča
 • 2011 – –Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10.–12.10.2011; t.j. tri pracovné dni v pozícii poslucháča

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2650,59 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o udelenie súhlasu na zmenu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 16.813,85 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.569 s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, osvojenie maloletých detí Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.